Vispārīgie noteikumi

Interneta vietnes www.bakeandbox.lv lietošanas un pirkuma veikšanas noteikumi
Interneta vietnes www.bakeandbox.lv vispārīgie lietošanas noteikumi.

1. Pirms sākt lietot interneta vietni www.bakeandbox.lv, lūdzam rūpīgi izlasīt šos interneta vietnes www.bakeandbox.lv lietošanas noteikumus (turpmāk – noteikumi).
2. Ar interneta vietni www.bakeandbox.lv tiek saprasta bakeandbox.lv izveidotā interneta vietne, kuras interneta adrese ir www.bakeandbox.lv, ar visu tajā esošo informāciju un materiāliem.
3. Apmeklējot interneta vietni www.bakeandbox.lv vai izmantojot tajā izvietoto informāciju par precēm, Jūs personiski vai Jūsu pārstāvētā persona, ja darbojaties tās vārdā, piekrīt šiem noteikumiem.
4. Gadījumā, ja nepiekrītat šiem noteikumiem, lūdzam neapmeklēt un nelietot interneta vietni www.bakeandbox.lv , kā arī neizmantot tajā piedāvātos pakalpojumus un ietverto informāciju.5. Informējam, ka Bakeandbox.lv interneta vietnē www.bakeandbox.lv ievadītās informācijas (tai skaitā fizisko personu datu) apstrādes mērķis ir tajā norādīto pakalpojumu sniegšana un palīdzības sniegšana interneta vietnes www.bakeandbox.lv lietošanas laikā.
6. Bakeandbox.lv ir tiesības jebkurā brīdī vienpusēji mainīt interneta vietnes www.bakeandbox.lv saturu un lietošanas noteikumus. Šādas izmaiņas stājas spēkā pēc to publicēšanas interneta vietnē www.bakeandbox.lv.
7. Ar brīdi, kad sākat lietot interneta vietni www.bakeandbox.lv vai minētajā vietnē veicat jebkādas aktivitātes, tiks uzskatāms, ka esat iepazinies ar lietošanas brīdī spēkā esošajiem noteikumiem un ievērosiet tos. Katram interneta vietnes lietotājam ir pienākums regulāri pārlasīt noteikumus, lai savlaicīgi būtu lietas kursā par tajos veiktajām izmaiņām. Ja nepiekrītat noteikumiem, tad aizliegts lietot interneta vietni.
8. Interneta vietnes www.bakeandbox.lv lietotājiem ir tiesības izmantot tajā piedāvātās iespējas un pakalpojumus par cenu, kāda ir spēkā attiecīgā pakalpojuma piedāvāšanas brīdī. Bakeandbox.lv ir tiesības jebkurā brīdī pēc saviem ieskaitiem mainīt interneta vietnē www.bakeandbox.lv norādītās cenas un/vai izveidot jaunus maksas pakalpojumus.
9. Bakeandbox.lv neatbild par jebkāda veida izdevumiem un zaudējumiem, kas radušies interneta vietnes www.bakeandbox.lv lietošanas laikā.
10. Gadījumos, ja ir neskaidrības par Bakeandbox.lv interneta vietnē www.bakeandbox.lv ievietoto dokumentu formu aizpildīšanu, lūgums sazināties ar norādīto interneta vietnes www.bakeandbox.lv kontaktpersonu.

Interneta vietnē www.bakeandbox.lv piedāvāto pakalpojumu izmantošana.

11. Jums vienmēr ir jārīkojas saskaņā ar interneta vietnē www.bakeandbox.lv norādīto kārtību.
12. Neizmantojiet interneta vietnē www.bakeandbox.lv ievietoto informāciju ļaunprātīgi. Interneta vietnē piedāvātos pakalpojumus drīkstat izmantot tikai saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Bakeandbox.lv ir tiesība apturēt vai pārtraukt pakalpojumu sniegšanu, ja pasūtījuma laikā netiek nodrošināta atbilstība interneta vietnes www.bakeandbox.lv lietošanas noteikumiem.
13. Pieprasot Bakeandbox.lv vai tās vārdā pārstāvētai personai veikt izmaiņas reģistrētajā pasūtījumā, kas ir nepabeigts, lūdzam ņemt vērā, ka izmaiņas iespējams pieteikt, rakstot e-pastu uz [email protected] no pasūtījumā norādītā e-pasta adreses vai sazinoties ar Bakeandbox.lv, zvanot no pasūtījumā norādītā telefona numura uz www.bakeandbox.lv tālruņiem: +371 29352568,
14. Bakeandbox.lv, konstatējot interneta vietnē www.bakeandbox.lv kļūdas un/vai neprecizitātes preces cenās vai aprakstos, līdz brīdim, kamēr nav ieskaitīta apmaksa par konkrēto preci, ir tiesības vienpusēji atcelt distances līgumu. Izņēmuma veidā Bakeandbox.lv distances līgumu var atcelt gadījumos, ja distances līgums noslēgts ar otras puses ļaunprātību, vai ar viltu, vai ar spaidiem; pasūtītās preces trūkumu dēļ; pārmērīgā zaudējuma dēļ, ko cieš viena vai otra puse; preces samaksas nokavējuma dēļ un citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.
15. Interneta vietnes www.bakeandbox.lv lietošana nepiešķir nekādas īpašuma tiesības uz saturu, kam ir tiesības piekļūt. Aizliegts izmantot interneta vietnē www.bakeandbox.lv ievietotās informācijas saturu, ja vien nav šī satura īpašnieka atļaujas vai cita veida atļaujas saskaņā ar likumu. Šie noteikumi nepiešķir tiesības izmantot nevienu interneta vietnē www.bakeandbox.lv iekļautu zīmolu vai logotipu. Aizliegts noņemt, padarīt nesaprotamus vai mainīt paziņojumus, kas redzami interneta vietnē www.bakeandbox.lv vai tiek sniegti ar interneta vietnes www.bakeandbox.lv starpniecību.
16. Interneta vietnē www.bakeandbox.lv tiek attēlots preču saturs un apraksts un cita informācija, kas ir Bakeandbox.lv īpašums.
17. Saistībā ar izmantotajiem pakalpojumiem Bakeandbox.lv ir tiesīgs nosūtīt paziņojumus, atgādinājumus par uzsāktajiem, bet nepabeigtajiem pakalpojumiem un citu informāciju uz ievadīto elektronisko e-pasta adresi ar mērķi uzlabot pakalpojumu sniegšanas kvalitāti. Tāpat Bakeandbox.lv ir tiesīgs nosūtīt informāciju, tai skaitā tiešo zvanu veidā, par www.bakeandbox.lv sadarbības partneru jaunumiem, akcijām un atlaidēm. Jums ir tiesības atteikties no jebkādu jaunumu saņemšanas, rediģējot šo informāciju savā lietotāja profilā, atrakstoties no jaunumu saņemšanas, noklikšķinot uz e-pasta saites vai nosūtot informāciju uz e-pastu: [email protected]

Interneta vietnē www.bakeandbox.lv ievadīto datu izmantošana un konfidencialitāte.

18. Bakeandbox.lv informē, ka norādot savu e-pasta adresi, piekrītat, ka tā tiek iekļauta datu bāzē un uz to var tikt nosūtīta no interneta vietnes www.bakeandbox.lv paziņojums/atgādinājums par uzsāktajiem, bet nepabeigtajiem preču pasūtījumiem.
19. Bakeandbox.lv interneta vietnē www.bakeandbox.lv apkopotos un uzkrātos datus informatīvos nolūkos un statistikas veikšanas nolūkos ir tiesīga nodot arī citiem uzņēmumiem. DATI, KAS ĻAUTU IDENTIFICĒT PERSONU, ŠAJĀ PROCESĀ NETIEK ATKLĀTI UN NETIEK NODOTI TREŠAJĀM PERSONĀM.
20. Visi materiāli, kas tiek nosūtīti vai ievadīti interneta vietnē www.bakeandbox.lv , kļūst par Bakeandbox.lv īpašumu, kurus Bakeandbox.lv kā interneta vietnes www.bakeandbox.lv īpašnieks, ir tiesīgs izmantot saviem nolūkiem, izņemot fizisko personu datus.

Interneta vietnes www.bakeandbox.lv privātuma un autortiesību aizsardzība.

21. Uzsākot preces pasūtīšanu, piekrītat, ka interneta vietnē www.bakeandbox.lv ievadītos datus, Bakeandbox.lv var izmantot saskaņā ar iepriekš norādītajiem interneta vietnes www.bakeandbox.lv lietošanas noteikumiem.
22. Uzsākot preces pasūtīšanu, apliecināt, ka esat iepazinies un piekrītat preču piegādes nosacījumiem.
23. Uzsākot preces pasūtīšanu, apliecināt, ka esat iepazinies un piekrītat garantijas un atteikuma tiesību izmantošanas tiesībām.
24. Uzsākot preces pasūtīšanu, sazinoties ar Bakeandbox.lv vai tās vārdā pārstāvēto personu, telefoniski, rakstiski čatā interneta vietnē www.bakeandbox.lv, e-pastā vai sociālajos tīklos, apliecināt, ka esat iepazinies un piekrītat ar interneta vietnes www.bakeandbox.lv  lietošanas noteikumiem un sniegtie kontaktpersonas dati ir pareizi.

Par interneta vietnes www.bakeandbox.lv lietošanas noteikumiem.

25. Gadījumā, ja kāds no šajos noteikumos norādītajiem punktiem zaudēs spēku, tas neietekmēs pārējos noteikumus.
26. Jebkuri strīdi, kas izriet no šiem noteikumiem vai pakalpojumiem vai ir saistīti ar tiem, tiks izskatīti saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
27. Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz interneta vietni www.bakeandbox.lv pieder tikai un vienīgi Bakeandbox.lv. Šo tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiek saukta pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības, kā arī ir pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem, kas ir vai varētu tikt nodarīti Bakeandbox.lv un trešajām personām.
28. Informāciju par to, kā sazināties ar Bakeandbox.lv, skatiet mājas vietnes www.bakeandbox.lv sadaļā „Kontakti”.

Interneta vietnē www.bakeandbox.lv iegādātās preces apliecinoši dokumenti.

29. Gadījumos, kad pasūtītā prece tiek piegādāta pircēja norādītajā adresē, pirkumu apliecinošs dokuments ir preču pavadzīme, kas tiek nosūtīta uz attiecīgās preces pasūtījumā norādīto e-pastu vai tiks piegādāta ar kurjeru starpniecību.
30. Uz pirkumu apliecinoša dokumenta jeb preces pavadzīmes tiek norādīta atbildīgā par pasūtījuma komplektēšanu un nosūtīšanas dokumenta sastādīšanu persona. Uz dokumenta norādītā atbildīgās personas vārda un uzvārda esamība ir līdzvērtīga minētās personas parakstam saskaņā ar „Bakeandbox.lv dokumentu parakstīšanas noteikumu” papildinājuma Nr.1 nosacījumiem-
31. Faktu, ka pircējs ir saņēmis preci, apliecina:
 a. Saņemot pasūtīto preci www.bakeandbox.lv birojā – pircēja paraksts uz dokumenta.

Ieviesta jauna privātuma un datu glabāšanas politika, kurā stājas spēkā 2018. gada 25. Maijā.

Saistībā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) stāšanos spēkā mēs ieviešam jaunu privātuma un datu glabāšanas politiku, lai nodrošinātu lielāku mūsu klientu personas datu apstrādes principu pārredzamību, tostarp precizējot arī www.bakeandbox.lv vispārīgos noteikumus.
Mūsu privātuma politika izklāsta veidus, kādā apstrādājam personas datus, sniedzot pakalpojumus esošajiem un potenciālajiem klientiem. Datu glabāšanas politika nosaka personas datu glabāšanas termiņus www.bakeandbox.lv .

I. Vispārīga informācija

    Kādos gadījumos šī Privātuma politika tiek piemērota?
        Šī Privātuma politika tiek piemērota gadījumos, kad jūs izmantojat, esat izmantojis vai esat paudis nodomu vai interesi izmantot www.bakeandbox.lv pakalpojumus.
    Kādi mani Personas dati tiek apstrādāti?
        identifikācijas dati, piemēram, vārds, uzvārds, otrs vārds, personas kods, dzimšanas datums, nodokļu maksātāja identifikācijas numurs;
        kontaktinformācija, piemēram, dzīvesvietas adrese vai adrese saziņas nolūkiem, tālruņa numurs (piemēram, mobilais numurs), e-pasta adrese;
    Kādā veidā www.bakeandbox.lv vāc manus Personas datus?
            Pamatā www.bakeandbox.lv iegūst Personas datus tieši no personas, uz kuru šie dati attiecas.
    Vai www.bakeandbox.lv izmanto sīkdatnes?
        Apmeklējot interneta vietni, tās apmeklētājs dod savu piekrišanu sīkdatņu saglabāšanai interneta vietnes apmeklētāja galaiekārtā un to turpmākai izmantošanai atbilstoši šai sīkdatņu politikai.
    Kas ir sīkdatnes un kā tās darbojas?
        Sīkdatnes ir neliela izmēra faili, ko uz interneta vietnes apmeklētāja galaiekārtu (piemēram, datoru, mobilo tālruni) nosuta apmeklētās interneta vietnes. Sīkdatnes tiek saglabātas interneta pārlūkprogrammas (piemēram, Internet Explorer, Firefox) datņu direktorijā interneta vietnes apmeklētāja galaiekārtas cietajā diskā. Nākamajā reizē, kad interneta vietnes apmeklētājs apmeklē to pašu interneta vietni, interneta pārlūkprogramma lasa sīkdatni un nodod informāciju atpakaļ interneta vietnei vai elementam, kas sākotnēji iestatīja sīkdatni. Sīkdatnes nekādā veidā nerada apdraudējumu interneta vietnes apmeklētāja datoram.


II. Datu glabāšanas principi

www.bakeandbox.lv glabā Personas datus atbilstoši Vispārīgajai datu aizsardzības regulai (VDAR) un piemērojamajiem valsts tiesību aktiem. Pamatā Personas dati tiek glabāti formā, kas ļauj identificēt datu subjektus, bet ne ilgāk, kā tas ir nepieciešams Personas datu apstrādes nolūkiem.

III. Dāvanu kartes lietošanas noteikumi

    Dāvanu kartes sedz 100% no pirkuma summas, ja pasūtījuma summa būs lielāka par dāvanu kartes vērtību, klientam starpība būs jāpiemaksā.
    Jā kopējā pasūtījuma summa ir zemāka par dāvanu kartes vērtību, neizmantotā dāvanu kartes summa tiks automātiski dzēsta.
    Dāvanu karti IR NEPIECIEŠAMS izmantot vienā pirkumā tikai vienu reizi.
    Dāvanu kartes vērtība netiek kompensēta naudā.
    Dāvanu karti nevar atgriezt pēc iegādes ne pircējs, ne dāvanu kartes saņēmējs.
    Dāvanu karte ir derīga 6 mēnešus no iegādes brīža (kad dāvanu karte kā pasūtījums ir sagatavota saņemšanai)


IV. Akcijas koda (Promo koda) izmantošanas nosacījumi

    Promo–kods – atlaižu kods, kuru Klientam piešķir mūsu veikals caur e-pastu vai novietojot akcijas informāciju Tīmekļa vietnē, instrumentu iegādei ar atlaidi vai uz īpašiem nosacījumiem.
    Promo-kods sniedz tiesības uz Atlaides saņemšanu Kuponā vai Tīmekļa vietnē norādītajā apmērā, ja tiek ievēroti Promo koda izmantošanas nosacījumi, kas arī tiek norādīti Kuponā vai Tīmekļa vietnē un šajos Noteikumos
    Promo–koda atlaide nesummējas ar citām atlaidēm. Piemēram, veikalā ir prece ar atlaidi, šī atlaide pie Promo–koda atlaides papildus – netiek summēta.

KĀ IZMANTOT PROMO KODU?

    Jums jāizvēlas preci un jāieliekt to grozā
    Tad kad būsiet pabeiguši iepirkties, atvert savu Iepirkumu Grozu un pie "Pasūtījuma informācija" maksājuma blokā jums bus iespēja ivadīt promo kodu.
    Promo-koda derīgumā gadījumā atlaide būs piemērota un redzama jūsu iepirkuma grozā